افزودن نظر جدید

جهت اطلاع این دوستی‌ که میفرمایند عرب لقب ملک نداشتند، در کتیبه های تمدن عربی تدمر پادشاه عرب تدمری اذینه سمیدعی عملیقی خود را اینگونه معرفی میکند: SLM SPTMYWS 'DY [NT] MLK MLK سلام سپتیموس اذینه #ملک #ملک
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.