افزودن نظر جدید

زبان عریی و زبان فارسی خیلی روی هم تاثیر گذاشتند. به همین خاطر دشمنی با زبان عربی کار درستی نیست. این حرف خطاب به کسانی هست که با زبان عربی دشمنی میکنند. غافل از اینکه مهم ترین منابع ادبی ما (مثل بوستان و گلستان سعدی، دوان حافظ، مثنوی معنوی و...) پر از واژگان و عبارات عربی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.