افزودن نظر جدید

بسیاری از این واژه گان ایرانی و غیر عربی است . شما در اشتباه هستید . برای نمونه واژه فردوس که در قران هم آمده از پردیس ایرانی گرفته شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.