افزودن نظر جدید

بسیاری که از واژگان داخل این متن در واقع از فارسی به عربی رفته اند. برای مثال کلمه "ملک" فارسی اصیل است چراکه مردم در عربستان اصلا مقامی به عنوان پادشاه نداشته اند، همینطور مرت هم به معنی مرد است و از همین رو برای کلمه زن مرئت به کار می رفت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.