افزودن نظر جدید

پایند ایران و هخامنشیان و لعنت خدا بر هرچی اخوند مفت خور و مفت خور پشت به دشمن رو به میهن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.