افزودن نظر جدید

به کوری چشم ادمین سایت عشق به کوروش چنان در جان ایرانی ها ریشه دوانیده است که ما را به عرب پرستی نیازی نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.