افزودن نظر جدید

ضمنا آنچه درباره «هخامنشیان چه اسم‌هایی برای پسران خود انتخاب می‌کردند؟» نوشتیم با سند است. میخواهید هخامنشیان را دوست داشته باشید، دوست داشته باشید. دلیل نمی‌شود ما به پای عشق شما بسوزیم. ما همه کر و لال بشویم. حقیقتی که از جامعه مخفی مانده را بازگو نکنیم، که مبادا به عده‌ای بربخورد؟ دراین سایت چندین مقاله نوشتیم که هخامنشیان اسطوره های صهیونیزم هستند. نه نماد هویت ایرانی. این را گوش کنید لطفا: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.