افزودن نظر جدید

ما انصاف داریم نظر مخالف و موافق را منتشر می‌کنیم. ولی جناب «سرباز ایران» شما انصاف دارید؟ شخصی به نام «ایران» آمد اهانت کرد، تهمت زد، دروغ گفت، با کینه واقعیت را زیر پا گذاشت، این شخص مدعی فرهنگ والای انسانی هم هست. چرا به این شخص تذکر ندادید؟ چرا جلویش نایستادید؟ پاسخ بنده با سند بود. اگر هم تندی کرده باشم، بجا بود. اگر ده برابر تندی میکردم، تازه بی‌حساب می‌شدیم. اما شما به ایشان تذکر ندادید و جلوی من ایستادید. یعنی آنچه می‌نمایید نیستید و روی واقعی شما چیز دیگری است. ده سال است که بین این جماعت بحث و گفتگو میکنم و دیگر این چیزهای واضح برایم بدیهی است. شاید هم درباره شما اشتباه کرده باشم که در این صورت، رفتار دوگانه شما سبب این اشتباه بوده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.