افزودن نظر جدید

پاسخ به کاربری که نام خود را «ایران» گذاشت: این متنی که فرستادید محال است نوشته یک انسان عاقل باسواد باشد. بلکه نوشته فردی بی‌سواد، کم‌عقل و کینه‌ای است و از لحاظ علمی، فاجعه است. پاسخ کامل را در این لینک بخوانید: http://www.adyannet.com/fa/news/18894
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.