افزودن نظر جدید

سایت [...........] در باره این نوشته گفته شما تحریف کردید و ایران ستیز هستید پاسخ شما چی هست؟ البته دیدم شما اسکن کامل گذاشتید و تحریفگر بودن شما را قبول ندارم چون کسی که اسکن کامل میگزارد ابن احترام به شعور مخاطب است اما آیا با ایران دشمنی دارید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.