افزودن نظر جدید

نه تجزيه طلب هستم نه از الاحوازية. ولي این حق را داريم که در مقابل هجمه کورش پرست ها از خود دفاع کنيم. تا وقتي اين ها به عرب توهين مي کنند حق معارضه براي ما محفوظ است. هخامنشيان در فرهنگ زندگي از عرب عصر جاهلیت هم پايين تر هستند. در عرب باستاني اسم پسرها اسد ( شیر ) و فهد (یوز ) و غیره بود اسم پسرهاي هخامنشي خر و موش و کرم و خوک . هخامنشيان از عرب جاهلي هم پايين تر است چه رسد به عرب امروز که در مبادي اجتماعي پيشرفت زیاد کرده است. از سایت شما متشکرم به تازگي وارد اين سايت شدم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.