افزودن نظر جدید

۱. حقیقت را قبول نمیکنید و در برابر آن پرخاشگری میکنید. ۳. شانتاژ میکنید و به در و دیوار مشت و لگد میزنید. این نشانه افراد بیمار است‌. به فکر درمان خود باشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.