افزودن نظر جدید

استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی: ماجراها و داستانهایى ساخته مى‌شود که قالباً بخش عمده آنها دروغ هستند و واقعیّت ندارند، امّا براى آموزش مثبت به مخاطبین گفته مى‌شود از لحاظ فقه و شریعت مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟ پاسخ:اگر قرینه اى بر تخیّلى بودن آن وجود نداشته باشد حرام است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.