افزودن نظر جدید

ولایت فقیه اتفاق علما نیست و حتی شیخ انصاری در کتاب مکاسب می نویسد چون فقیه دیندارترین فرد است لذا خمس را در غیبت کبری به او میدهند تا در راه رضای خدا صرف کند و این به معنای ولایت داشتن مجتهدد راخذ خمس نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.