افزودن نظر جدید

پس روشن شد دلیلی برای نسبت دادن چنین ادّعایی به ایشان ندارید و همگی قرائن ادّعایی شما و در حدّ تخمین است. چنین چیزی باید به صراحت و توسّط خود ایشان بیان شود که نشده و ایشان مطلقاً تصریح به چنین جایگاهی ندارد و ادّعایی نمی کند. از طرفی اگر بنا باشد قرائن و شواهد را بیان کنید و بگویید شیطان چنین کارهایی می کند، ممکن است کسی بگوید رهبر ایران هم خود را سید خراسانی می داند و با وجود ادّعای بسیاری به این نکته آن را تکذیب نکرده است و لذا رفتاری شیطانی می کند! در حالی که حضرت علامه تأکید و تصریح کرده است که چنین ادّعایی ندارد اما آقای خامنه ای چنین تصریحی نکرده است. اگر ایشان تصریح کرده که ادّعایی مبنی بر سید خراسانی بودن ندارد به ما نشان بدهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.