افزودن نظر جدید

بله جناب سامان همونطور که در متن اومده نهایت به حذف خدای بیرون و رسیدن به خدای درون و همون پلورالیسم دینی منجر میشود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.