افزودن نظر جدید

خرافات در دین وآیینی زیاد است که باعث جنگ وعقب افتادگی بشر شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.