افزودن نظر جدید

چیزی که من میدونم اینکه ما با منبع میتونیم حرف بزنیم اما مناظره کار کسایی که در یک زمینه کار کرده باشن، رزومه درست حسابی داشته باشن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.