افزودن نظر جدید

چرا نمیتونه؟ اتفاقا مدرک اصلا نشونه سواد و درک نیست. این نشونه دگم اندیشی و کم‌عقلی یک انسان هست که مدرک تحصیلی رو نشونه حق و باطل بدونه. همین دانشجوی مکانیک، اون قدر مطالعه و سواد داره که ادمینهای بی‌خردگان از سر وحشت، حاضر به مناظره نشدند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.