افزودن نظر جدید

1. خدا را شاکریم که هرچند اندک، شما را واداشتیم که در نوشتار خود تجدیدنظر کنید و از عصبیت خود بکاهید. شما وقتی میتوانید نسبت به انتشار یا عدم انتشار کامنت خود شاکی باشید که اصول و اولیات نظر دادن را رعایت کرده باشید. نمیتوان هر سخنی را به زبان بیاورید و بعد بگویید "مخاطب خودش قضاوت میکنید"! اتفاقا حرف‌های شما جناب سینا، خود مصداق توهین به شعور مخاطب است. 2. پیرامون سیری اجمالی در متون و آموزه‌های اهل حق... شما گمان کردید که ایرادی از مقاله گرفتید و بر اساس همین گمان (توهم) خود، مانند شاخ تر به رقص درآمده اید. غافل از اینکه باز هم به خطا رفته اید. متون اهل حق برای عوام روشن نیست و به دلیل ترس سران یارسان از افشای حقایق پشت پرده، متون به صورت کامل و آنچه هست منتشر نمی‌شود. بلکه در رده‌های خاصی از مشایخ باقی می‌ماند. اما این منابع همواره در پرده ابهام نمانده و نمی‌ماند. پژوهشگران متعددی از غربی و شرقی و شاید بخشی از سران پیشین اهل حق به افشاگری پرداختند. امروزه کتاب‌ها و تحقیقات خوبی در زمینه منابع اهل حق صورت گرفته که موجود است. 3. اینکه کنگره امریکا را به عنوان رفرنس معرفی میکنید باز هم توهین به شعور مخاطب است. قطعا این نوع نگاه شما ارزشی ندارد و بیشتر به دست و پا زدن شبیه است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.