افزودن نظر جدید

جناب سینا تأکید میکنم دیدگاه‌‎های شما منتشر خواهد شد، به شرط اینکه فحاشی، عصبانیت، عصبیت، پراکنده گویی و عقده‌گشایی را کنار بگذارید. این سایت از تضارب آراء استقبال میکند و بر خلاف دیکتاتورها که با فحاشی و گرد و خاک به پا کردن در پی خاموش کردن صدای مخالفین هستند از نظرات دگراندیشان استقبال میکند. لکن لازم است که شیوه دیکتاتورمآبانه و عصبیت‌های دگم‌اندیشانه را کنار بگذارید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.