افزودن نظر جدید

رادیو فردا رسانه منتسب به کنگره امریکاست، شما دین خود را از که میگیرید؟ اگر مسلمان هستید (که میگویید هستید) پس برای باورها و رفتارهای خود منشأ و مصدر اسلامی معرفی کنید. نه ادعاهای کنگره امریکا را
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.