افزودن نظر جدید

این هم از اثرات نیک موسیقی خاصه تنبور http://www.radiofarda.com/content/artiecle/3000013.html همینطور به کتاب روح نغمات پرفسور ژان دورینگ نگاه کنید!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.