افزودن نظر جدید

با سلام ؛ پس چرا استاد رضا مرادی غیاث آبادی و دیگران ، وازه لوگال در استوانه را به شاه برگردانده اند ؟ استاد غیاث آبادی که دیگر باستان ستا نیست ، شاید آنان به منابع یونانی استناد کرده اند . استوانه کورش بنظر من یکی از معتبر ترین اسناد برای وجود داشتن کورش است ، اما بین تواریخ ایرانی و عربی و یونانی برای شاه بودن وی ، کدام را باید قبول کرد ؟ . جدای از اینها ، پدر کمبوجیه که بود ؟ بنیان گذار سلسله هخامنشی پس که بوده است ؟ ببینید دو حالت است : 1 : یک کسی که کورش را می ستاید به عنوان کورش ، که بعید میدانم این چنین کسی باشد . 2 : یک کسی که کورش را می ستاید به عنوان پادشاه هخامنشی که سرزمین بزرگی را متصرف شده و بنیان گذار سلسله هخامنشی بوده است . معلوم است که باستان ستایان مورد دوم را با مورد اول خلط کرده اند و نام این فرد را کورش گذاشته اند . حال ، ما کورش را نفی میکنیم اما پادشاه هخامنشی را چه ؟ بعبارتی مقبره کورش نفی ، پادشاه بودن وی نفی ، [ البته به صحت منابع یونانی هم اگر بتوان خدشه وارد کرد که جایی دیدم به کتاب منتسب به هرودوت این کار را کرده بودند نیز خوب است ] ، حال ، پس این پادشاه بنیان گذار سلسله هخامنشی و پدر کمبوجیه چه کسی بوده است ؟ اینها سؤالاتی است که برایم پیش آمده و هیچ کس هم جوابگو نیست ، به احتمال قوی کورش پادشاه نبوده است ، پس آن کسی که در زمان کورش پادشاه بوده چه کسی بوده است ؟ فاتح اصلی بابل و سومر و ... چه کسی بوده است ؟ ، اگر باستان ستایی بگوید من آن پادشاه را می ستایم میخواهد کورش باشد یا نه ، چه جوابی به او بدهیم ؟ . با تشگر از وقتی که میگذارید .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.