افزودن نظر جدید

پاسخ به فرید: دوست ندارم به شما توهین کنم. پس ناچارم 99 درصد حرف دلم را درباره شما مخفی کنم و فقط 1 درصدش را بنویسم و بگویم که ادبیات شما (فرید) ادبیات یک کودک لجباز است! که چندین و چند بار به سیدها تاختید که دق دلی خود را خالی کنید. دقیقا مثل کودکان کم عقل که برای کم کردن روی دیگران، یک شعار کودکانه را چند بار تکرار میکنند! بگذریم... افراد عقده‌ای نام خود را روی در توالت عمومی و درخت و دیوار و... می‌نویسند و از اینکه اسمشان آنجا نوشته باشد لذت می‌برند. حکایت سیاره داریوش هم از این قرار است. روی این سیارات آنقدر اسامی زشت و مبتذل و بی ربط هست که انسان خجالت میکشد. اینکه اسم داریوش هخامنشی در کنار اسم های زشت و مبتذل باشد، افتخار نیست. حرفم این هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.