افزودن نظر جدید

خواهش میکنم. اصولاً بزرگترین مبلغین و مروجین اسلام، ایرانیان بودند. بزرگترین منابع روایی و تفسیری اسلامی به دست ایرانیان نوشته شد و ایرانیان بیش از هر ملتی در راه اسلام "جانفشانی" کردند. اینها را نمیتوان نادیده گرفت. هدف ما نیز بیان این مسئله است و اینکه داریوش و کورش و هخامنشیان هیچ گاه نماد هویت ایرانی نبودند. به هر روی از ابراز لطف شما سپاسگزاریم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.