افزودن نظر جدید

سلام دوست گرامی ما اهل حق را شیعیان مستضعف می دانیم که متاسفانه به خاطر عدم آگاهی از متون دینی و پیروی از بزرگان اهل حق دچار وضعیت فعلی شده اند. مطالب مذکور باتوجه به منابع و متون فکری وعقیدتی اهل حق است بنابر این اگر این مطالب به ذائقه شما خوش نیامده است اشکال به متون و افکار و عقاید اهل حق است. که فردای قیامت مروجین این اندیشه باید پاسخگو باشند و شما نیز باید تحقیق خود را انجام دهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.