افزودن نظر جدید

اون خانواده بد بخت کشاورز مجبور بود برای اینکه از جزیه تنگ دست نشه مسلمان شه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.