افزودن نظر جدید

سلام رضا ماتاییدی از علامه جوادی املی درباره تایید تفسیر ملا سلطان ندیدیم اگر این چنین تاییدی که شما مدعی ان هستید وجود دارد لطف کنید و در اینجا قرار دهید. در مورد انحراف و عدم انحراف مشایخ این فرقه باید گفت ان چه در این مورد تعیین کننده است عقاید و سخنان و شیوه و روش دینداری انهاست و تا بوده اقطاب و مشایخ این فرقه بدعتها و انحرافاتی در دین مبین اسلام ایجاد کرده اند. درضمن اصل واساس تصوف بر پایه باطل وانحراف چیده شده است وطی قرون متمادی بر انحرافات ای مسلک افزوده شده است لذا این که ما بتوانیم یک شیخ ویک قطب را تایید و دیگری را منحرف بدانیم امری اشتباه است چرا که اصل تصوف بر پایه انحراف درست شده لذا فرقی بین افراد نیست چون همگی در راهی غیر از صراط مستقیم هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.