افزودن نظر جدید

نظر مرحوم علامه حسن زاده آملی را چطور میخواید رد کنید ؟. هر چند این اداره و دم دستگاه شما ید طولایی در تحریف و تقطیع بیانات و مستندات خصوصا اموات که دستشان از دنیا کوتاه هست دارد. در خصوص احادیثی هم که فرمودید اتفاقا حدیثی در همین خصوص از امام جعفر صادق (ع) را فراموش کردید نقل کنید که فرمودند اگر شما آخوند نماها نبودید مردم بهتر ما را میشناختند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.