افزودن نظر جدید

سلام چطور وقتی دراویش میخواهند از امام خمینی ره مایه بگذارند و ایشان را موید مکتب و فرقه خودشان معرفی کنند ایشان ملاک هستند و اعتبار دارند ولی وقتی افتضاح دراویش رو میشه و رسوا میشوند می گویید امام خمینی ره ملاک نیست. شما دراویش چطور می خواهید طبق کتاب و سنت خود را ثابت کنید؟ شما آیات قرآن را به تحریف برده و با تاویلات غلط آنها را به نفع خودتان تفسیر کرده اید درحالی که هیچ یک از مفسران تفاسیر صوفیه را نپذیرفته اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.