افزودن نظر جدید

سلام گذشته از این که غلط های نگارشی زیادی در متن داشتید، باید خدمت شما عرض کنم که نوع نگارش شما طوری است که انسان را یاد کتب عهد سلجوقی می اندازد. درضمن شما که ادعا می کنید نباید کسی را با جهل رد یا به خاطر منافع، کسی را بر دیگری ترجیح داد، از کجا می دانید که من جاهل هستم. در ضمن در متنی که بنده به آن استناد کردم این دراویش هستند که با تقطیع و پنهان کردن سخنان حضرت امام (ره) حقیقت را بر دیگران پوشانده اند و ادعای درستی و حقیقت را دارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.