افزودن نظر جدید

با سلام و صلوات بر محمد (ص) کامل ترین رسول الهی و جانشین بالحق خداوند بعد از او مولای صالحین و ر ح المبین قائم الامر خلیفته اولیای مغربین و هادی رئوف لا یعلمین قطب الراس الحسین و درود بر خاندان مبارک و محترم ایشان و سلامـ به عنوان یک انسان ناقص و دوستار خالص بر این نظریه برادرانه اقرار میکنم که با توجه به رسمـ بزرگان و دستور منتخب مخلصین و صالحین تحقیق امری حیاتی برای رسیدن به حقیقت است حقیقتی که ابتدایش پرورگار یگانه انتصابت پیامبر رحمت علم طریقت و حجتش امیر فرزانه مولایمان علیست و خداوند منان هدایت میکند ان کس را که بخواهد و بر حقیقت میرساند چنان چه عاشقانه بتابد . عاقلانه نیست بنا به جهل کسی را رد و یا بنا به منافع کسی را ارجعیت داد و به خالق رازق میتوان قصم یاد کرد که با ارائه ی عقل و هدیه منطق با تشویق به تحقیق میتوان راه را از بی راه شناخت حال انکه عده ای از ما حقیقت را پنهان در مغز و مغز را فا پوست میپوشانیم چرا که صلاح را اشتباه درک کرده اشتباه و وهم را نا دانسته نقل کرده و برای رهای از نفس تبلیغ را با علم بر جهل تاکید کرده و در انتها قبولی نیت را با توکل خرج کرده ایم .دوستتان دارم به امقی روزی که افسار زبانمان در دستمان و نفسمان تسلیم و حبس به حکم عقلمان و تصمیمان را اگاهانه برای رسیدن به ظهور طلب نماییم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.