افزودن نظر جدید

از همه کارها نه خیر؛ چون خدا این گونه تسلط را اجازه نمی دهد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.