افزودن نظر جدید

جهل و جنون حد و مرز ندارد. احمقی مثل تو در یک جای سایت سگ‌صاحب خود، پاچه‌ی کورش کبیر را میگیری که چرا نام خدا را همانند بابلیان مردوک گفته و جای دیگر می‌نویسی «هر خردمندی می‌داند خدا که عرب و عجم ندارد!» به نظر من تو اگر بمیری دست کم لکه ننگی از قبیله‌ات پاک کم کرده‌ای. پس توصیه میکنم: برو بمیر!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.