افزودن نظر جدید

با کمال احترام ولی جایی هم ننوشتند بیاید هرچی میتونید کوروش و داریوش رو بکوبید اگه هدفتون گفتن حقیقته خوبی هاش روهم باید بفرمایید نه فقط بدی هاش رو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.