افزودن نظر جدید

واقعا متاسفام برای شما با این دیدگاه تون در مورد تاریخ ایران و کمبوجیه.کاملا جانب دارانه و از روی بی فکری و نااگاهی بود مطالب شما
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.