افزودن نظر جدید

هنوز دین کوروش مشخص نیست.....در این آدرس سایتی که دادین اشاره نشده که در زمان کوروش قربانی می دادن ؟ و چی قربانی می کردن ؟ شاید برای احترام به رسم اعراب یک گوسفندی اعدام کردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.