افزودن نظر جدید

سلام. ازدوج با محارم در بین شاهان و شاهزادگان و اشراف و موبدان زرتشتی مرسوم بود. اما بین اکثر ایرانیان رسم نبود. ثانیاً اکثر شاهان و موبدان زرتشتی، مشکل عصبی و روانی داشتند. ثالثا در ایران باستان و امروز، بین زرتشتیان، مشکل ژنتیکی بیداد میکند و شدیدا مشکل دارند: https://www.adyannet.com/fa/news/31866
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.