افزودن نظر جدید

هخامنشیان بوگندو و گوساله پرست بودند. طبق متن منشور کوروش، او و پسرش کمبوجیه گوساله پرست بودند. طبق سر ستون های تخت جمشید هم بقیه هخامنشیان گوساله پرست بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.