افزودن نظر جدید

ماها مفتخریک که تاریخ تخیلی مورد نظر شما رو نخوندیم. تو حتی نمیتونی ده تا از اجدادت رو نام ببری چه برسه به اینکه بتونی اثبات کنی که از بین این همه آدم میرسی به کوروش مثلا کبیر که به خاله اش تجاوز میکرد و ایرانی ها رو در جنگ ها قربانی میکرد تا قلمروی خودش رو گسترش بده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.