افزودن نظر جدید

تو اگه از تاریخی چیزی بارت بود نسبت های کوروش و داریوش و کمبوجیه رو اینجوری تعریف نمی کردی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.