افزودن نظر جدید

شما خفاشان بیان حقایق را به دلخواه به عنوان توهین مطرح میکنید چون از نور و روشنایی گریزانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.