افزودن نظر جدید

هویت تخیلی و افسانه ای بعضی ایرانی های متوهم امثال خودت به کوروش و خاندانش وابسته است. تمام دنیا کوروش رو خونخوار می دانند نه اینکه ستایش کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.