افزودن نظر جدید

سلام. کمبوجیه با دو‌خواهر خود (آتوسا و یکی دیگر) ازدواج میکند. پس از مرگ مشکوک کمبوجیه، داریوش با یک کودتا به حکومت می‌رسد و دختران کورش (و همسران بیوه کمبوجیه) به عقد خود درمیآورد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.