افزودن نظر جدید

طبق منابع یونانی، کمبوجیه اول، پدر کورش بزرگ بود. کمبوجیه دوم هم پسر کورش بزرگ. هرچند در منابع تاریخی ایرانی هیچ اسم و رسم و نام و نشان مثبتی از کمبوجیه وجود ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.