افزودن نظر جدید

آقای سامان شما خوبید. بقیه خوب نیستن. شما و امثال شما دقیقا میدونید چی میگید و دقیقا میدونید جز دروغ چیزی نمیگید. ماها هم که خوب نیستیم دقیقا میدونیم که شما چقدر خوبید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.