افزودن نظر جدید

اینو نشنیدم که تورکها و چنگیز با خواهرشون میخوابیدن ولی در کتابها هست که غز ها از قبایل ترک، رفتاری داشتن که هرگاه میهمان براشون میومد، زنهاشون آلت تناسای خود را نشان میدادند و به میهمان تعارف میزدند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.