افزودن نظر جدید

فرض کنید هرودوت‌ در قضیه همبستری کمبوجیه به خواهرش دروغ گفته باشد، لطفا پاسخ بدید که چرا نخبگان و فرهبختگان ایرانی در طول تاریخ، هیچ تمجیدی از کمبوجیه نکردند؟ جز اینکه مایه شرم بوده؟ در آثار تاریخی و ادبی ایران، در ستایش اسب رستم و خر شاپور سخن‌ها گفته شد اما از کمبوجیه هیچ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.