افزودن نظر جدید

همچنین یک مورد در این سایت نشان دهید که در مقاله‌ای از ریخته شدن خون بی‌گناهی دفاع شده باشد. پیدا نمیکنید. پس سعی نکنید با تهمت و دروغ و شانتاژ، جوسازی کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.